ऑक्टोबर 2021 कॅलेंडर - संयुक्त राज्य अमेरिका

11 ऑक्टोबर, सोमवार Columbus Day फेडरल सुट्ट्या
24 ऑक्टोबर, रविवार Mother-in-Law Day वैक्लपिक सुट्ट्या
31 ऑक्टोबर, रविवार Halloween पर्व