ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್

1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Day of the People’s Republic of China ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Confuciu’s Birthday ಹಬ್ಬ
14 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Chung Yeung Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ