ऑक्टोबर 2021 कॅलेंडर - हॉंगकॉंग

1 ऑक्टोबर, शुक्रवार National Day of the People’s Republic of China राष्ट्रीय सुट्ट्या
2 ऑक्टोबर, शनिवार Confuciu’s Birthday पर्व
14 ऑक्टोबर, गुरूवार Chung Yeung Festival राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 ऑक्टोबर, रविवार Halloween पर्व