अक्टूबर 2021 कैलेंडर - हॉगकॉग

1 अक्टूबर, शुक्रवार National Day of the People’s Republic of China राष्ट्रीय अवकाश
2 अक्टूबर, शनिवार Confuciu’s Birthday पर्व
14 अक्टूबर, गुरुवार Chung Yeung Festival राष्ट्रीय अवकाश
31 अक्टूबर, रविवार Halloween पर्व