മെയ് 2020 കലണ്ടർ - തായ്ലൻഡ്

1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day ബാങ്ക് അവധി
4 മെയ്, തിങ്കള്‍ Coronation Day ദേശീയ അവധി ദിനം