मे 2020 कॅलेंडर - थाईलँड

1 मे, शुक्रवार Labor Day बँक सुट्ट्या
4 मे, सोमवार Coronation Day राष्ट्रीय सुट्ट्या