ಮೇ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
4 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Coronation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು