മെയ് 2020 കലണ്ടർ - റഷ്യ

1 മെയ്, വെള്ളി Spring and Labor Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 മെയ്, ശനി Victory Day ദേശീയ അവധി ദിനം
19 മെയ്, ചൊവ്വ Lailat al-Qadr മുസ്ലിം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr മുസ്ലിം