ಮೇ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ರಷ್ಯಾ

1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Spring and Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Victory Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Lailat al-Qadr ಮುಸ್ಲಿಂ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ಮುಸ್ಲಿಂ