મે 2020 કલેેન્ડર - રશિયા

1 મે, શુક્રવાર Spring and Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 મે, શનિવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 મે, મંગળવાર Lailat al-Qadr મુસ્લિમ
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr મુસ્લિમ