ಮೇ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಕ್ಯಾಮರೂನ್

1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮೇ, ಬುಧವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ