Vietnam Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Vietnam Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર International New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Vietnamese New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Vietnamese New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
21 એપ્રિલ, બુધવાર Hung Kings Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Liberation Day/Reunification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર International Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જૂન, સોમવાર Vietnamese Family Day તહેવાર
2 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑક્ટોબર, બુધવાર Vietnamese Women’s Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર International New Year’s Eve તહેવાર

Vietnam Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ