Vietnam Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Vietnam Holidays 2021 and Observances 2021.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை International New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
11 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Vietnamese New Year’s Eve தேசிய விடுமுறை
12 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Vietnamese New Year தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
21 ஏப்ரல், புதன் கிழமை Hung Kings Festival தேசிய விடுமுறை
30 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Liberation Day/Reunification Day தேசிய விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை International Labor Day தேசிய விடுமுறை
28 ஜூன், திங்கள் கிழமை Vietnamese Family Day அனுசரிப்புகள்
2 செப்டம்பர், வியாழன் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
20 அக்டோபர், புதன் கிழமை Vietnamese Women’s Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை International New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

Vietnam Holidays Calendar 2021

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்