South Korea Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of South Korea Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, શનિવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
23 જાન્યુઆરી, સોમવાર Seollal સાર્વજનિક રજા
23 જાન્યુઆરી, સોમવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, બુધવાર Independence Movement Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, બુધવાર Arbor Day તહેવાર
1 મે, સોમવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
5 મે, શુક્રવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, સોમવાર Parent’s Day તહેવાર
15 મે, સોમવાર Teacher’s Day તહેવાર
26 મે, શુક્રવાર Buddha’s Birthday સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, મંગળવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
17 જુલાઈ, સોમવાર Constitution Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
29 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Chuseok સાર્વજનિક રજા
30 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, રવિવાર Armed Forces Day તહેવાર
3 ઑક્ટોબર, મંગળવાર National Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ઑક્ટોબર, સોમવાર Constitution Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ