South Korea Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of South Korea Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
9 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
10 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Seollal સાર્વજનિક રજા
12 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, શુક્રવાર Independence Movement Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, શુક્રવાર Arbor Day તહેવાર
1 મે, બુધવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
5 મે, રવિવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, બુધવાર Parent’s Day તહેવાર
15 મે, બુધવાર Teacher’s Day તહેવાર
15 મે, બુધવાર Buddha’s Birthday સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, ગુરૂવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
17 જુલાઈ, બુધવાર Constitution Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
16 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Chuseok સાર્વજનિક રજા
18 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Armed Forces Day તહેવાર
3 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર National Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ઑક્ટોબર, બુધવાર Constitution Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ