South Korea Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of South Korea Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
31 જાન્યુઆરી, સોમવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Seollal સાર્વજનિક રજા
2 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, મંગળવાર Independence Movement Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, મંગળવાર Arbor Day તહેવાર
1 મે, રવિવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
5 મે, ગુરૂવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, રવિવાર Parent’s Day તહેવાર
8 મે, રવિવાર Buddha’s Birthday સાર્વજનિક રજા
15 મે, રવિવાર Teacher’s Day તહેવાર
6 જૂન, સોમવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
17 જુલાઈ, રવિવાર Constitution Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, સોમવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Chuseok સાર્વજનિક રજા
11 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, શનિવાર Armed Forces Day તહેવાર
3 ઑક્ટોબર, સોમવાર National Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ઑક્ટોબર, રવિવાર Constitution Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ