Nigeria Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, શનિવાર Women’s Day તહેવાર
30 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
31 માર્ચ, સોમવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
27 મે, મંગળવાર Children’s Day તહેવાર
7 જૂન, શનિવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
12 જૂન, ગુરૂવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
27 જૂન, શુક્રવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
5 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, બુધવાર National Day સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, સોમવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ