Nigeria Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2025 and Observances 2025.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், சனி கிழமை Women’s Day அனுசரிப்புகள்
30 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Mothering Sunday அனுசரிப்புகள்
31 மார்ச், திங்கள் கிழமை Id el Fitr பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
19 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
20 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
21 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, வியாழன் கிழமை Workers’ Day பொது விடுமுறை
27 மே, செவ்வாய் கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்
7 ஜூன், சனி கிழமை Id el Kabir பொது விடுமுறை
12 ஜூன், வியாழன் கிழமை Democracy Day பொது விடுமுறை
15 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
27 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Al-Hijra (Islamic New Year) உள்ளூர் விடுமுறை
5 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Id el Maulud பொது விடுமுறை
1 அக்டோபர், புதன் கிழமை National Day பொது விடுமுறை
22 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Sambisa Memorial Day உள்ளூர் விடுமுறை
24 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
25 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், புதன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்