Nigeria Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, શુક્રવાર Women’s Day તહેવાર
10 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
30 માર્ચ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
31 માર્ચ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, બુધવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
27 મે, સોમવાર Children’s Day તહેવાર
12 જૂન, બુધવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
17 જૂન, સોમવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
8 જુલાઈ, સોમવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
16 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, મંગળવાર National Day સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, રવિવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ