Nigeria Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, બુધવાર Women’s Day તહેવાર
19 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
8 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
22 એપ્રિલ, શનિવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
27 મે, શનિવાર Children’s Day તહેવાર
12 જૂન, સોમવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
29 જૂન, ગુરૂવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
19 જુલાઈ, બુધવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
27 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, રવિવાર National Day સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ