Nigeria Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2023 and Observances 2023.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, ఆదివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, బుధవారం Women’s Day ఆచారము
19 మార్చి, ఆదివారం Mothering Sunday ఆచారము
7 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
8 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
9 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
10 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
22 ఏప్రిల్, శనివారం Id el Fitr పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, సోమవారం Workers’ Day పబ్లిక్ సెలవు
27 మే, శనివారం Children’s Day ఆచారము
12 జూన్, సోమవారం Democracy Day పబ్లిక్ సెలవు
18 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
29 జూన్, గురువారం Id el Kabir పబ్లిక్ సెలవు
19 జూ, బుధవారం Al-Hijra (Islamic New Year) స్థానిక సెలవు
27 సెప్టెంబర్, బుధవారం Id el Maulud పబ్లిక్ సెలవు
1 అక్టోబర్, ఆదివారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
22 డిసెంబర్, శుక్రవారం Sambisa Memorial Day స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, సోమవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, మంగళవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, ఆదివారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి