Nigeria Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, સોમવાર Women’s Day તહેવાર
14 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
27 મે, ગુરૂવાર Children’s Day તહેવાર
12 જૂન, શનિવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
20 જુલાઈ, મંગળવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
1 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર National Day સાર્વજનિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, બુધવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર

Nigeria Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ