Nigeria Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, રવિવાર Women’s Day તહેવાર
22 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, રવિવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
27 મે, બુધવાર Children’s Day તહેવાર
12 જૂન, શુક્રવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
1 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર National Day સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ