Nigeria Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Nigeria Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, ఆదివారం Women’s Day ఆచారము
22 మార్చి, ఆదివారం Mothering Sunday ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Workers’ Day పబ్లిక్ సెలవు
24 మే, ఆదివారం Id el Fitr పబ్లిక్ సెలవు
27 మే, బుధవారం Children’s Day ఆచారము
12 జూన్, శుక్రవారం Democracy Day పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Id el Kabir పబ్లిక్ సెలవు
20 ఆగస్టు, గురువారం Al-Hijra (Islamic New Year) స్థానిక సెలవు
1 అక్టోబర్, గురువారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం Id el Maulud పబ్లిక్ సెలవు
22 డిసెంబర్, మంగళవారం Sambisa Memorial Day స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి