Malaysia Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Malaysia Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાજ્ય રજાઓ
14 જાન્યુઆરી, શનિવાર Birthday of Yang di-Pertuan Besar રાજ્ય રજાઓ
23 જાન્યુઆરી, સોમવાર Second day of Chinese Lunar New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
1 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Federal Territory Day સંધીય ક્ષેત્ર ની રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Isra and Mi’raj રાજ્ય રજાઓ
22 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Chinese Lunar New Year’s Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
4 માર્ચ, શનિવાર Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
23 માર્ચ, ગુરૂવાર Birthday of the Sultan of Johor રાજ્ય રજાઓ
23 માર્ચ, ગુરૂવાર First Day of Ramadan રાજ્ય રજાઓ
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાજ્ય રજાઓ
8 એપ્રિલ, શનિવાર Nuzul Al-Quran રાજ્ય રજાઓ
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
15 એપ્રિલ, શનિવાર Declaration of Malacca as Historical City રાજ્ય રજાઓ
22 એપ્રિલ, શનિવાર Hari Raya Puasa સંઘીય સાર્વજનિક રજા
23 એપ્રિલ, રવિવાર Hari Raya Puasa Day 2 સંઘીય સાર્વજનિક રજા
26 એપ્રિલ, બુધવાર Birthday of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
1 મે, સોમવાર Labour Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 મે, રવિવાર Pahang State Holiday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 મે, મંગળવાર Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
31 મે, બુધવાર Second Day of Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
1 જૂન, ગુરૂવાર Gawai Dayak રાજ્ય રજાઓ
2 જૂન, શુક્રવાર Gawai Dayak Holiday રાજ્ય રજાઓ
5 જૂન, સોમવાર The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
29 જૂન, ગુરૂવાર Hari Raya Haji સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 જૂન, શુક્રવાર Hari Raya Haji / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 જુલાઈ, શુક્રવાર George Town World Heritage City Day રાજ્ય રજાઓ
8 જુલાઈ, શનિવાર Penang Governor’s Birthday રાજ્ય રજાઓ
17 જુલાઈ, સોમવાર Birthday of the Raja of Perlis રાજ્ય રજાઓ
19 જુલાઈ, બુધવાર Muharram / New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
22 જુલાઈ, શનિવાર Sarawak Independence Day રાજ્ય રજાઓ
23 ઑગસ્ટ, બુધવાર Almarhum Sultan Iskandar Hol Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Malaysia’s National Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
16 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Malaysia Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
27 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sabah સામાન્ય સ્થાનિક રજા
13 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Birthday of the Governor of Malacca સામાન્ય સ્થાનિક રજા
14 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sarawak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Birthday of the Sultan of Pahang સામાન્ય સ્થાનિક રજા
3 નવેમ્બર, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Perak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, શનિવાર Birthday of the Sultan of Kelantan સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, શનિવાર Birthday of the Sultan of Selangor સામાન્ય સ્થાનિક રજા
12 નવેમ્બર, રવિવાર Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ