Malaysia Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Malaysia Holidays 2023 and Observances 2023.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ New Year’s Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
14 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Birthday of Yang di-Pertuan Besar ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
23 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Second day of Chinese Lunar New Year ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Federal Territory Day ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
18 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Isra and Mi’raj ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
22 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
4 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
23 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Birthday of the Sultan of Johor ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
23 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ First Day of Ramadan ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
8 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Nuzul Al-Quran ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Declaration of Malacca as Historical City ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Hari Raya Puasa ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Hari Raya Puasa Day 2 ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
26 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Birthday of the Sultan of Terengganu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labour Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
7 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Pahang State Holiday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
30 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Harvest Festival ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
31 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Second Day of Harvest Festival ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
1 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Gawai Dayak ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
2 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Gawai Dayak Holiday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
5 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
29 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Hari Raya Haji ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
30 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Hari Raya Haji / Day 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
7 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ George Town World Heritage City Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
8 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Penang Governor’s Birthday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
17 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Birthday of the Raja of Perlis ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
19 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Muharram / New Year ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
22 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Sarawak Independence Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
23 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Almarhum Sultan Iskandar Hol Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
31 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Malaysia’s National Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Malaysia Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ The Prophet Muhammad’s Birthday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
7 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Governor of Sabah ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
13 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of the Governor of Malacca ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
14 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Governor of Sarawak ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Birthday of the Sultan of Pahang ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
3 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of the Sultan of Perak ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Sultan of Kelantan ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Sultan of Selangor ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
12 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Christmas Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ