Cape Verde Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Cape Verde Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year સાર્વજનિક રજા
13 જાન્યુઆરી, શનિવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, શનિવાર National Heroes’ Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labour Day/ May Day સાર્વજનિક રજા
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
1 જૂન, શનિવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saints’ Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ