Cape Verde Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Cape Verde Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
13 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર National Heroes’ Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labour Day/ May Day સાર્વજનિક રજા
14 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
1 જૂન, ગુરૂવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, બુધવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, બુધવાર All Saints’ Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ