Cape Verde Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Cape Verde Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
13 જાન્યુઆરી, સોમવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, સોમવાર National Heroes’ Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labour Day/ May Day સાર્વજનિક રજા
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
1 જૂન, રવિવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શનિવાર All Saints’ Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ