Cambodia Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, શુક્રવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા

Cambodia Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ