Cambodia Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, બુધવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, બુધવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, ગુરૂવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ