Cambodia Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, સોમવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, મંગળવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, સોમવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
18 જૂન, મંગળવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, મંગળવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ