Brazil Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Brazil Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Carnival Friday તહેવાર
13 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Carnival Saturday તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival Sunday તહેવાર
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday વૈક્લપિક રજા
16 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival Tuesday વૈક્લપિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Carnival end (until 2pm) વૈક્લપિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, બુધવાર Tiradentes Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
3 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi વૈક્લપિક રજા
12 જૂન, શનિવાર Brazilian Valentine’s Day તહેવાર
8 ઑગસ્ટ, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
7 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Teacher’s Day તહેવાર
28 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Public Service વૈક્લપિક રજા
2 નવેમ્બર, મંગળવાર All Souls’ Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 નવેમ્બર, સોમવાર Republic Proclamation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 નવેમ્બર, શનિવાર Black Consciousness Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve વૈક્લપિક રજા

Brazil Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ