Brazil Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Brazil Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Carnival Friday તહેવાર
26 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Carnival Saturday તહેવાર
27 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival Sunday તહેવાર
28 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday વૈક્લપિક રજા
1 માર્ચ, મંગળવાર Carnival Tuesday વૈક્લપિક રજા
2 માર્ચ, બુધવાર Carnival end (until 2pm) વૈક્લપિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Tiradentes Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
12 જૂન, રવિવાર Brazilian Valentine’s Day તહેવાર
16 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi વૈક્લપિક રજા
14 ઑગસ્ટ, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
7 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑક્ટોબર, બુધવાર Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑક્ટોબર, શનિવાર Teacher’s Day તહેવાર
28 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Public Service વૈક્લપિક રજા
2 નવેમ્બર, બુધવાર All Souls’ Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 નવેમ્બર, મંગળવાર Republic Proclamation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 નવેમ્બર, રવિવાર Black Consciousness Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve વૈક્લપિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ