Bolivia Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Bolivia Holidays 2022 and Observances 2022.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Epiphany அனுசரிப்புகள்
22 ஜனவரி, சனி கிழமை Plurinational State Foundation Day தேசிய விடுமுறை
1 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Carnival / Shrove Tuesday தேசிய விடுமுறை
2 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை Feast of Candelaria அனுசரிப்புகள்
28 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Carnival / Shrove Monday தேசிய விடுமுறை
19 மார்ச், சனி கிழமை Father Day அனுசரிப்புகள்
23 மார்ச், புதன் கிழமை Day of the Sea அனுசரிப்புகள்
12 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
27 மே, வெள்ளி கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
16 ஜூன், வியாழன் கிழமை Corpus Christi தேசிய விடுமுறை
21 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை Aymara New Year Day தேசிய விடுமுறை
6 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
17 ஆகஸ்ட், புதன் கிழமை Flag Day அனுசரிப்புகள்
12 அக்டோபர், புதன் கிழமை Indigenous Resistance’s Day அனுசரிப்புகள்
2 நவம்பர், புதன் கிழமை All Saints Day தேசிய விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்