Belize Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Belize Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, સોમવાર National Heroes and Benefactors Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday સાર્વજનિક રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, સોમવાર Commonwealth Day સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર St. George’s Caye Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
11 ઑક્ટોબર, સોમવાર Pan American Day સાર્વજનિક રજા
19 નવેમ્બર, શુક્રવાર Garifuna Settlement Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

Belize Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ