Belize Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Belize Holidays 2021 and Observances 2021.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, शुक्रवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
8 मार्च, सोमवार National Heroes and Benefactors Day सार्वजनिक सुट्टी
2 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
3 एप्रिल, शनिवार Holy Saturday सार्वजनिक सुट्टी
5 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, शनिवार Labor Day / May Day सार्वजनिक सुट्टी
24 मे, सोमवार Commonwealth Day सार्वजनिक सुट्टी
10 सप्टेंबर, शुक्रवार St. George’s Caye Day सार्वजनिक सुट्टी
21 सप्टेंबर, मंगळवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
11 ऑक्टोबर, सोमवार Pan American Day सार्वजनिक सुट्टी
19 नोव्हेंबर, शुक्रवार Garifuna Settlement Day सार्वजनिक सुट्टी
25 डिसेंबर, शनिवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, रविवार Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी

Belize Holidays Calendar 2021

सुट्ट्या आणि पर्व पहा