Azerbaijan Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Azerbaijan Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, શનિવાર Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 માર્ચ, ગુરૂવાર Nowruz/Spring Holiday સાર્વજનિક રજા
9 મે, શુક્રવાર Victory Day over Fascism સાર્વજનિક રજા
28 મે, બુધવાર Republic Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Day of National Salvation of the Azerbaijani People સાર્વજનિક રજા
26 જૂન, ગુરૂવાર Azerbaijan Armed Forces Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑક્ટોબર, શનિવાર National Independence Day તહેવાર
9 નવેમ્બર, રવિવાર State Flag Day of Azerbaijan સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, બુધવાર Constitution Day તહેવાર
17 નવેમ્બર, સોમવાર National Revival Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર World Azerbaijanis Solidarity Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ