Azerbaijan Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Azerbaijan Holidays 2025 and Observances 2025.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జనవరి, సోమవారం Martyr’s Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మార్చి, శనివారం Women’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 మార్చి, గురువారం Nowruz/Spring Holiday పబ్లిక్ సెలవు
9 మే, శుక్రవారం Victory Day over Fascism పబ్లిక్ సెలవు
28 మే, బుధవారం Republic Day పబ్లిక్ సెలవు
15 జూన్, ఆదివారం Day of National Salvation of the Azerbaijani People పబ్లిక్ సెలవు
26 జూన్, గురువారం Azerbaijan Armed Forces Day పబ్లిక్ సెలవు
18 అక్టోబర్, శనివారం National Independence Day ఆచారము
9 నవంబర్, ఆదివారం State Flag Day of Azerbaijan పబ్లిక్ సెలవు
12 నవంబర్, బుధవారం Constitution Day ఆచారము
17 నవంబర్, సోమవారం National Revival Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, బుధవారం New Year’s Eve ఆచారము
31 డిసెంబర్, బుధవారం World Azerbaijanis Solidarity Day పబ్లిక్ సెలవు

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి