Azerbaijan Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Azerbaijan Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, શનિવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, શુક્રવાર Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 માર્ચ, બુધવાર Nowruz/Spring Holiday સાર્વજનિક રજા
9 મે, ગુરૂવાર Victory Day over Fascism સાર્વજનિક રજા
28 મે, મંગળવાર Republic Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, શનિવાર Day of National Salvation of the Azerbaijani People સાર્વજનિક રજા
26 જૂન, બુધવાર Azerbaijan Armed Forces Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર National Independence Day તહેવાર
9 નવેમ્બર, શનિવાર State Flag Day of Azerbaijan સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, મંગળવાર Constitution Day તહેવાર
17 નવેમ્બર, રવિવાર National Revival Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર World Azerbaijanis Solidarity Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ