Azerbaijan Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Azerbaijan Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, બુધવાર Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 માર્ચ, સોમવાર Nowruz/Spring Holiday સાર્વજનિક રજા
9 મે, મંગળવાર Victory Day over Fascism સાર્વજનિક રજા
28 મે, રવિવાર Republic Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, ગુરૂવાર Day of National Salvation of the Azerbaijani People સાર્વજનિક રજા
26 જૂન, સોમવાર Azerbaijan Armed Forces Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑક્ટોબર, બુધવાર National Independence Day તહેવાર
9 નવેમ્બર, ગુરૂવાર State Flag Day of Azerbaijan સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, રવિવાર Constitution Day તહેવાર
17 નવેમ્બર, શુક્રવાર National Revival Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર World Azerbaijanis Solidarity Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ