Aruba Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Aruba Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
12 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, સોમવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, શનિવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ