Aruba Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Aruba Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, બુધવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
20 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, શનિવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, ગુરૂવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
18 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ