Aruba Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Aruba Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
3 માર્ચ, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, મંગળવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, રવિવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
29 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ