Aruba Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Aruba Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, સોમવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, ગુરૂવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, મંગળવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

Aruba Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ