Anguilla Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Anguilla Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 માર્ચ, શનિવાર James Ronald Webster Day સાર્વજનિક રજા
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labor Day/May Day સાર્વજનિક રજા
20 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
30 મે, ગુરૂવાર Anguilla Day સાર્વજનિક રજા
10 જૂન, સોમવાર Sovereign’s Birthday સાર્વજનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Monday સાર્વજનિક રજા
8 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર August Thursday સાર્વજનિક રજા
9 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
19 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Heroes and Heroines Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Day off for Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ