Anguilla Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Anguilla Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 માર્ચ, ગુરૂવાર James Ronald Webster Day સાર્વજનિક રજા
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day/May Day સાર્વજનિક રજા
29 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
30 મે, મંગળવાર Anguilla Day સાર્વજનિક રજા
12 જૂન, સોમવાર Sovereign’s Birthday સાર્વજનિક રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Monday સાર્વજનિક રજા
10 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર August Thursday સાર્વજનિક રજા
11 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
19 ડિસેમ્બર, મંગળવાર National Heroes and Heroines Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Day off for Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ