Anguilla Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Anguilla Holidays 2024 and Observances 2024.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, सोमवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
2 मार्च, शनिवार James Ronald Webster Day सार्वजनिक सुट्टी
29 मार्च, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
1 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, बुधवार Labor Day/May Day सार्वजनिक सुट्टी
20 मे, सोमवार Whit Monday सार्वजनिक सुट्टी
30 मे, गुरूवार Anguilla Day सार्वजनिक सुट्टी
10 जून, सोमवार Sovereign’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी
5 ऑगस्ट, सोमवार August Monday सार्वजनिक सुट्टी
8 ऑगस्ट, गुरूवार August Thursday सार्वजनिक सुट्टी
9 ऑगस्ट, शुक्रवार Constitution Day सार्वजनिक सुट्टी
19 डिसेंबर, गुरूवार National Heroes and Heroines Day सार्वजनिक सुट्टी
25 डिसेंबर, बुधवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, गुरूवार Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, गुरूवार Day off for Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी

सुट्ट्या आणि पर्व पहा