Angola Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Angola Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Day off for Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, બુધવાર International Woman’s Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, ગુરૂવાર Southern Africa Liberation Day સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, મંગળવાર Peace Day સાર્વજનિક રજા
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર May Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર National Hero Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Day off for National Hero Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, ગુરૂવાર All Soul’s Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ