Angola Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Angola Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Day off for Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
1 માર્ચ, મંગળવાર Carnival સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, મંગળવાર International Woman’s Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, બુધવાર Southern Africa Liberation Day સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, સોમવાર Peace Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર May Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર National Hero Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Day off for National Hero Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, બુધવાર All Soul’s Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ